05

06

04

02

03

01

Sensor  / Enconder

Motor / Gear  Reducer 

Pneumatics

Switches

KOYO 

FUJI ELECTRIC 

CKD  

FUJI ELECTRIC  

OMRON 

FUJIHEN  

ENIDINE 

IDEC

PANASONIC 

HITACHI 

FLO-TEC 

MARUYASU 

SUNX

KAMO 

FUJI SEIKI

NKK 

TAKEX / TAKENAKA / SEEKA

KG  

HOWA  

TOYO GIKEN 

TOKYO

MITSUBISHI

KONDOH

Coupling, Clutch

YAMATAKE

ORIENTAL 

KONSEI 

ISEL 

Breaker, Contactor

SHIMPO

KYB

KYOWA JOINT  

FUJI 

TAMAGAWA

MEG 

OGURA 

HITACHI

TOSHIBA

MYOTOKU

SHINKO

MITSUBISHI

NISSEI 

NOK

SURUGA  

NITTO KOGYO

Vacuum pump

PISCO 

TRUSCO 

PLC, Inverter, Servo 

FUJI

SMC

TSUBAKI 

FUJI ELECTRIC  

MITSUBISHI

Noise filter & power supply

Potentiometer

HITACHI 

NIHON FILTER 

COSEL

MIDORI

MITSUBISHI  

OHM

TDK-LAMBDA

SAKAE

PANASONIC 

ORION 

Meanwell

TOCOS

Connectors, Fuse

TERAL

Hydraulics

Panel cooling

AMPHENOL

ULVAC KOKI

DAIKIN  

APISTE 

ANYWIRE

VALCOM 

HIROTAKA 

OHM

HIROSE

Meter

HORIUCHI  

Material

JST 

ONO SOKKI 

KITZ

FINE SINTER

KASUGA  

RKC

RIKEN 

SHINETSU

NANABOSHI

SHIMADEN

Camera / Battery

Mechanical Part

NICHIFU

SUNAO

JFAS 

TOCHIGIYA

OHM

WATANABE 

FDK 

TAKIGEN

SATO

Air Knocker

MITSUBISHI

MIYOSHI  

TOYO GIKEN 

EXEN

Belt

Cable / DCmotor

YOSHIDA 

SEISHIN 

BANDO

KURAMO 

 

SHOWA GIKEN

BRIDGESTONE 

NIDEC

 

 

HABASIT 

TEIKOKU

 

 

MITSUBOSHI 

TSUKASA

Japanese common brands for Pneumatic,Hydraulic,Vacuum,Pump, Servotomor, Induction motor, Gear motor, Inverter, Coupling, Sensors, PLC, Clutch & Brake

ATECH_banner

10

08

09

12

14

13

11